Základní Dogma Ebicyklu (Z. D. E.)

Nač (rádi) přísahají všichni ebicyklisté? Verze ve všech uvedených světových jazycích (česky, slovensky, anglicky, latinsky, francouzsky, po našymu a hantec) mají touž platnost.

Dáno v Hlavním Stanu Ebicyklu ten podzim před velkým třeskem; za správnost ručí: PhSJ.

Základní Dogma Ebicyklu (Z. D. E.)

NULTÝ EBICYKL SE JEL TO LÉTO PŘED VELKÝM TŘESKEM

 • První dodatek: Účastnili se ho všichni ebicyklisté
 • Druhý dodatek (2008): A pršelo
 • Třetí dodatek (2013): Poslední Ebicykl se nejel
 • Čtvrtý dodatek (2020): To by nebylo, aby bylo!

Základné Dogma Ebicykla (Z. D. E.)

NULTÝ EBICYKEL SA IŠIEL TOHO LETA PRED VEĽKÝM TRESKOM

 • Prvý Dodatok: Zúčastnili sa ho všetci ebicyklisti
 • Druhý Dodatok (2008): A pršalo
 • Tretí dodatok (2013): Posledný Ebicykel sa nešiel
 • Štvrtý dodatok (2020): To by nebolo, aby bolo!

Basic Dogma of the Ebicycle (B. D. E.)

THE ZEROTH EBICYCLE TOOK PLACE THE SUMMER BEFORE THE BIG BANG

 • First Amendment: All ebicyclists participated in it
 • Second Amendment (2008): And it rained
 • Third Amendment (2013): The last Ebicycle did not take place
 • Fourth Amendment (2020): It has never been that it would be nohow.

Dogma Fundamentale Ebicycli (D. F. E.)

EBICYCLUS ZEROTICUS AESTATE ANTE FRAGOREM MAGNUM VECTUS EST

 • Emendatio I.: Et ebicyclistae omnes ibi interfuere
 • Emendatio II. (2008): Et facta est pluvia
 • Emendatio III. (2013): Ebicyclus ultimus non est vectus
 • Emendatio IV. (2020): Numquam fuit nullo futura esse modo

Le Dogme Fondamental d'Ebicycle (D. F. E.)

LE ZÉROIÈME EBICYCLE EUT LIEU ĽÉTÉ AVANT LE BIG BANG

 • 1er Amendement: et tous les ebicyclistes y participèrent
 • 2nd Amendement (2008): et il pleuvait
 • 3e Amendement (2013): L'ultime Ebicycle n'eut pas lieu
 • 4e Amendement (2020): Il n'en fut jamais qu'il n'en soit pas en quelque manière.

Pjyrše dogma Ebicyklu (P. D. E.)

NULTY EBICYKEL SE JECHOL PŘED VIELKYM TŘASKYM

 • Pjyršy dodatek: Byli tam všycy ebicyklisci
 • Drugi dodatek (2008): A padalo
 • Třeci dodatek (2013): Ostatni ebicykiel se niejechol

Beton Jasnačka Ebicykla (B. J. E.)

NULTÉ JÁR EBICYKLU SE VALIL TO LETO PŘED ÓBR ŘACHÓ

 • Prvý přifaření: A mazali tam do holpeca fšici Ebicyklisti
 • Druhý přifaření (2008): A lilo
 • Třetí přifaření (2013): A finyto Ebicykl se nevalil


Vložit nový příspěvek  |  Zobrazit vše  |  Sbalit vše