Trikoty Ebicyklu, udělované Trikomitétem

V 6. ročníku Ebicyklu vnesl Trikomitét, založený na Reji 1988, do Ebicyklu nový prvek - totální ptákovinu - spočívající v lítém boji o několik druhů barevných trikotů. Trikoty jsou udělovány za zásluhu o dobrou náladu bližních kolounů se slovy: "Ten se nám ale vybarvil". Tento ceremoniál, který sluje Převlékání kabátů, probíhá každý večer jako zhodnocení etapy.

Paleta trikotů je následující:

Trikot rychlého jezdce - Tachyon

  • Barva: černá
  • Symbol: v >> c

Tachyon je EBIčlověk, který se pohybuje výrazně nadsvětelnou rychlostí. Proto se všude objevuje a odevšad mizí jako první, lhostejno jde-li o putyku nebo hvězdárnu.Jeho černá barva značí, že je ve své hmotné podstatě nespatřitelný a tedy i nechytitelný. Proto je schopen bez újmy na zdraví a peněžence projíždět i jednosměrné ulice a tunely. Postrachem Tachyona jsou defekty, semafory, zatáčky a stoletá voda.

Trikot pomalého jezdce - Lenochod

  • Barva: zelený
  • Symbol: v << c

Lenochod je EBIčlověk pohybující se po nejkratších trasách, a to výrazně podsvětelnou rychlostí, kterou mírně zvyšuje jen octne-li se v dohledu veřejný podnik stravování nebo napájení (tzv. VPS a VPN). Mohlo by se zdát, že název Lenochod není přesný, protože do pedálů se šlape - měl by se tedy spíše nazývat "lenošlap", řeknete si. Musíme si ale uvědomit, že kandidát na tento titul bude většinu kopců, co nevedou dolů v jeho směru, zdolávat pěšky - chůzí, eventuelně tažen motorovým či jiným vozidlem (napň. zvířecím potahem). Dalším faktorem, svědčícím pro název Lenochod jsou jeho líné odchody z krčmy. Zelenou barvou se maskuje v prostoru při průjezdu rychlejších EBIcyklistů, a to zejména Tachyona. Lenochod je potomkem pralidí, kteří v době vynálezu lokomotivy tvrdili, že rychlost 30 km/h je smrtelná.

Trikot nešťastníka - Smolař

  • Barva: modrá
  • Symbol: černá díra - kresbička potenciálového pole okolí černé díry v dvojrozměrném provedení

Smolař je EBIčlověk, kterému se lepí smůla na pneumatiky vždy a všude. Tato smůla se někdy vyskytuje v podobě řídkého asfaltu, jindy v podobě něčeho také řídkého. Jsou však i jiné smůly. Modrá barva má SMOLAŘi pňinésti štěstí z nebe. Symbol černé díry upozorňuje ostatní na to, že kolem Smolaže se vyskytuje tzv. Schwarzschildův poloměr smůly a není radno se přibližovat k tomuto EBIčlověku, neboť by z Vás mohla zbýt jen hmotnost, točivost a elektrický náboj. Smolař je duševně vyrovnaný EBIčlověk, neboť nic horšího už jej potkati nemůže. Jediným štěstímn Smolaře je skutečnost, že jede Ebicykl! 

Trikot Ničitele, který za nic nemůže - Destruktor

  • Barva: hnědá
  • Symbol: Ek ~ Ed

Destruktor je EBIčlověk, který přeměnou své kinetické energie (Ek) na energii destrukční (Ed) způsobí újmu sobě, svému bližnímu (kolu) nebo okolí silnice po které se pohybuje. Hnědá barva je volena proto, aby nerušil své okolí při destrukci rodné hroudy (nebo hrud) v blízkosti vozovky. Destruktor se nebojí ničeho, ale každý se bojí jeho. A to ještě existuje kombinace Tachyon-Destruktor, oplývající nekonečně velkou kinetickou energií - důsledky si jistě umíte představit.

Trikomitét, 1992
(Vladimír Karl †, Martin Křižovič, Zdeněk Štorek)Vložit nový příspěvek  |  Zobrazit vše  |  Sbalit vše