Zápis z Reje 2016

02.01.2017

Zápis z Valné hromady Reje Ebicyklu, konané v sobotu 10. 12. 2016 od 14:32 hodin v přednáškovém sále Hvězdárny a planetária v Hradci Králové.

Valná hromada se uskutečnila v rámci 32. Reje Ebicyklu konaného ve dnech 9.–11. 12. 2016.

Program

 1. Pokřik (Sir a pH S.J.)
 2. Organizační pokyny hostitele (Podžito)
 3. Zpráva Polního Hejtmana S.J.
 4. Zprávy Strážců Měšce (vyúčtování 2016, poplatky 2017)
 5. Zpráva Melantricha o Světové Pavučině (www.ebicykl.cz)
 6. Zpráva Pavúkmistra (statistika přípravných km)
 7. Zpráva Hydromechanika II (Pohár konstruktérů)
 8. Zpráva Rotymajstra RZ VREP (Kája & Jája)
 9. Zřízení Roty „Snídaně v trávě“ (Ottakar K., Markytán K., Linda)
 10. Příprava 31. Ski & Teleskopy 2017 (Simulant & Simulantka)
 11. Příprava 34. Ebicyklu 2017 (Mateno, Markytán K., Melantrich, pH S.J.)
 12. Ebiklipsna 2017: USA – zatmění Slunce 21. 8. 2017 (Zeměkollár, Mateno & Co.)
 13. Večerní program, časový rozvrh a náplň
 14. Poděkování za mimořádné výkony
 15. [H]různé
 16. Hymna
 17. Večeře v downtownu
 18. Benátská noc (promítání snímků a videí)

V neděli snídaně z vlastních zdrojů.

Přítomni

 • Antoš Milan
 • Bejček Karel
 • Cáb Jiří
 • Dlabola Luděk
 • Dostál Víťa
 • Dostálová Annemarie
 • Good Janet (přiletěla ze Spojeného království Velké Británie, kde žije)
 • Grygar Jiří
 • Hájková Ilona
 • Hofmannová Zinaida
 • Homola Vladimír
 • Hrůza Petr
 • Janda Bohumil
 • Jedinák Ludovít
 • Jedináková Lila
 • Kaděrka Petr
 • Komrska Jiří
 • Koráb Miroslav
 • Krejčí Roman
 • Krejsa Jiří
 • Kunzová Daniela
 • Lemež Petr (přiletěl ze Spojeného království Velké Británie, kde pracuje)
 • Nekola Martin
 • Olchava Hynek
 • Pravda Alexander
 • Rumlová Linda
 • Říha Jiří
 • Smolka Luděk
 • Smolková Karin
 • Šára Bohuslav
 • Šín Ilja
 • Šopa Rostislav
 • Štaudová Božena
 • Štorek Zdeněk
 • Töröková Erika
 • Trutnovská Jana
 • Trutnovský Karel
 • Vondrouš Josef
 • Žilinská Katarína
 • Žáková Radka

Celkem 40 Ebiduší

Omluveni a pozdravují

 • Cábová Hana
 • Dostálová Andrea
 • Eddy a Sany
 • Janatovi
 • Jelínci
 • Mirka Sirka
 • Myšák
 • Poupovi
 • Šmelcerovi
 • Tarantule

0 – Vzpomínka na Vladimíra Žilinského

Před samotným zahájením Reje připomenul Polní Hejtman S.J. smutnou událost, že nás 30.11.2016 nečekaně navždy opustil Ing. Vladimír Žilinský, manžel ebicyklistky Katky Žilinské. Minutou ticha mu všichni přítomní vyjádřili úctu a vzpomenuli na něho.

1 – Pokřik

Rej byl zahájen s mírným zpožděním ve 14:32 Pokřikem, který dirigoval Sir. Překlad do znakové řeči opět provedl Polní Hejtman S.J. Závěrečnou pasáž zvládli všichni bez zakolísání.

2 – Organizační pokyny hostitele

Podžito v přestrojení za Saturna nejprve vzpomenul na Pepíka Bartošku – Kouzelníka Žita, od jehož úmrtí uplynulo letos 10 let. Poté uvedl pár drobností k organizaci. Postěžoval si na některé „pokynů nedbající účastníky“ a oznámil, že se vzdává pro příští roky pořadatelství Reje v Hradci Králové. Věříme, že si toto své rozhodnutí ještě rozmyslí.

3 – Zpráva Polního Hejtmana S.J.

Polní Hejtman S.J. zhodnotil nejprve 30. Ski & Teleskopy 2016, který v Javorníkách v Kychové tradičně připravují Šmelcerovi – Simulant a Simulantka. I letošní ročník s rekordním počtem účastníků zvládli bravurně. Asi vlivem globálního oteplování je každoročně méně a méně sněhu, takže místo lyžařských tras je třeba vymýšlet pěší. Tyto vybral nádherné Mirek Koráb. Hudební skupinu Frťan, která přispěla k výborné náladě večera, opětovně zajistil Rosťa Šopa. Na závěr všichni mohli konstatovat, že: „V Javorníkách je hezky, i když je škaredé počasí.“ smiley

 • Na jaře se konaly oslavy letošních jubilantů osmdesátníků Jury a Jury, Polního Hejtmana S.J. Jiřího Grygara a Staršího Práčete Jiřího Komrsky. Konaly se v Divadle Semafor, který na konci po představení zcela ovládli přítomní ebicyklisté, když živému obrazu a pokřiku ve žlutých ebitričkách jen nevěřícně přihlíželi učinkující Jiří Suchý, Jitka Molavcová a celá kapela. Na organizaci měl velké zásluhy Zeměkollár, který pozval jako hlavního hosta paní Věru Čáslavskou. Ta oběma pogratulovala, bohužel jsme ji tam viděli naposled. Na pódiu Hejtman děkoval učinkujícím slovy: „Splnil se mi sen. Za dob studií jsem chodil do Semaforu na místa k stání, když jsem si předtím vystál šestihodinovou frontu na lístky. Dnes jsem měl místo v první řadě … a k sezení.“ smiley

Následovalo hodnocení letošního ročníku EBI 2016, který měl název Moravský Chobot podle tvaru trasy. Konal se ve dnech 24.–30. 7. 2016 a etapová místa byla: Valašské Meziříčí – Vsetín – Přerov – Letovice – Blatiny – Drásov – Vyškov – Blatnice pod Svatým Antonínkem.

Neuvěřitelnými zážitky byly letos tzv. Snídaně v trávě. Místně příslušní ebicyklisté nás pozvali k sobě na připravené pohoštění, které nemělo daleko k recepcím na Pražském hradě. Kromě vynikajícího jídla a vytvoření dostatečných zásob na cestu měly i druhotný efekt, že většina vstávala časněji a rychleji se vydávala na cestu za potravou.

 • Vysokou laťku letos nasadili Janatovi v Zašové hned první snídaní, při níž valašské frgály mizely ze stolů astronomickou rychlostí.

 • Následovala Mikulůvka u Vsetína zajištěná Rosťou Šopou, s neuvěřitelnou výslužkou na cestu, protože se připravené pochutiny nepodařilo vyplenit.

 • U Phobose v Hrubčicích byla občerstvovací zastávka spojená s pozorováním Měsíce dalekohledem.

 • Příznivec Ebicyklu pan Vladimír Jaško v Jedlové připravil s manželkou také vynikající občerstvení a ještě umožnil účastníkům přečkat v jejich domě s hvězdárnou vydatnou bouřku.

 • Blatiny na Vysočině a tamní Grunt, který nabídli pro jeden z noclehů Daniela Plšková s manželem Pavlem, vejdou do dějin. Tak příjemné prostředí se hned tak nevidí. Nejen, že se dovnitř poskládalo na nocleh cca 50 lidí, ale ve společenské místnosti mohlo proběhnout i pasování letošních nováčků. Manželé Plškovi noclehy včetně večeře pro všechny zasponzorovali.

 • Tábor Medlov byl dalším snídaňovým místem, sice ne v trávě, ale v táborovém jídelním stanu.

 • Drásov je prověřený několikerými zastávkami u Nebeského Hydromechanika. Pověstná je tamní škvarková pomazánka, která nechyběla ke snídani ani letos a to přímo v gigantickém množství.

 • Nelze zapomenout na snídani v podniku Meopta Přerov, kam se na exkurzi dostavilo cca 15 ebicyklistů. Před ní byli pozváni do závodní jídelny s pokynem: Vyberte si a jezte.

Další nezapomenutelná místa na trase byla Zelená hora ve Žďáře nad Sázavou s jedinečnou přednáškou P. Mgr. Vladimíra Vojtěcha Záleského, prohlídka Kladivovy observatoře v Brně, přesun tramvají i s koly v Brně, nocování v ZOO ve Vyškově a zakončení ve sklípku Jury Cába v Blatnici pod Svatým Antonínkem.

Pochvala patří Bludnému Holanďanovi, který opět sestavil itinerář a Melantrichovi, který mu dal grafickou podobu a převedl ho do elektronické verze.

Poděkování si zaslouží všichni, kteří přispěli k pohodě letošního ročníku, který se náramně povedl.

4 – Zprávy Strážců Měšce (vyúčtování 2016)

Strážce českého měšce – Simulant nebyl přítomen. Věren své přezdívce předstíral nějakou nemoc. Poslal ale zprávu (PPT, 560 kB), ze které vyplývá, že zůstatek v měšci činí 15 452,59 Kč.

Poplatky pro rok 2017 zůstávají stejné a jsou zřejmé z přiložené tabulky.
Strážce slovenského měšce – Mateno seznámil se stavem měšce, ve kterém se nachází 228 €. Také poplatek slovenských účastníků zůstává ve stejné výši.

Oba Strážce měšců pochválil Hejtman za dobré hospodaření.

Kolik a kam platit si přečtěte na obvyklé stránce.

5 – Zpráva Melantricha o Světové Pavučině (www.ebicykl.cz)

Melantrich připomenul, že od 17. 3. letošního roku má Ebicykl inovovaný web s novou grafikou, s modernějšími funkcemi (přizpůsobuje se šíře), takže je možné ho dobře prohlížet i v chytrých mobilních telefonech.

Promítl statistiku návštěvnosti, která se zvýšila za stejné období loňského a letošního roku z 2,5 tisíce na 3,6 tisíce návštěv.

Byly aktualizovány veškeré statistiky především zásluhou Sira, také EbiČlověkoAtlas s portréty především zásluhou Romana. Ten žádá všechny o nahlášení případných změn adres, mailů, telefonů atd. Lépe funguje i rozesílání hromadných mailů.

Melantrichovi bylo vřele poděkováno nejen za tvorbu a správu webu, ale i za sponzorování jeho provozu. Přítomní Melantricha odměnili potleskem.

6 – Zpráva Pavúkmistra (statistika přípravných km)

Pavúkmistr nebyl přítomen, takže nebylo možné seznámit se s každoročním průzkumem připravenosti ebipiklů na Ebicykl.
Statistiku dodá později.

7 – Zpráva Hydromechanika II (Pohár konstruktérů)

Hydromechanik II – Bohouš Šára přednesl svoji zprávu (DOC, 28 kB), která ani letos nepostrádala vtip a nadhled.

8 – Zpráva Rotymajstra Roty z Vody Rostoucích Ebicyklích Pulců (RZ VREP)

Rotymajstr Kája Trutnovský chtěl být letos stručný. Přesto jeho zpráva (PDF, 325 kB) byla podrobná, doplněná zajímavými grafy

9 – Zřízení Roty „Snídaně v trávě“ – RSvT (Ottakar K., Markytán K., Linda)

Velkým a milým překvapením pro všechny přítomné bylo vplutí ladným tanečním krokem dvou našich členek-ebicyklistek (Ottakarky a Lindy) do sálu za zvuku písně Snídaně v trávě. Ve slušivých zástěrách s kuchtíckou čepicí na hlavě a s pořádnou vařečkou v ruce.

Když píseň dozněla, zdůvodnil Hejtman svůj záměr založení nové Roty a představil dvě vedoucí. Ottakarka Ilona bude mít funkci Rotymajstrová Roty Snídaně v trávě a Linda bude Strážce protokolu a nutričních hodnot Roty Snídaně v trávě.

Poté se slova ujala nová Rotymajstrová a za promítání své prezentace představila podrobné statistiky. Na funkci se připravovala opravdu zodpovědně. Zhlédla 20 DVD z Ebi, přečetla všechny deníčky účastníků, aby zjistila místa a četnost plenění. Konstatovala, že v letech 1995 – 2016 (které jsou zdokumentovány), se plenilo celkem 126krát. Nejčastěji vyplenění účastníci byli Cábovi z Blatnice – celkem 7krát.

Dále Strážkyně protokolu a nutričních hodnot apelovala na tvůrce tras, aby příště byly plánované po bydlištích ebicyklistů, nikoli po hvězdárnách. Vždyť slova „gastronomie“ a „astronomie“ mají k sobě velice blízko. Je třeba vytvořit seznam, kde se ještě neplenilo a tam zavítat přednostně. „Bez snídaně v trávě už nadále nelze žít.“ Tato slova byla odměněna potleskem. smiley

Poté obě Rotymajstrové uchopily svoje krabice s napečeným vánočním cukrovím a jaly se ho mezi přítomné rozdávat. Neexistoval příjemnější okamžik letošního Reje, než okamžitě vyplenit přichystaný košíček těchto vynikajících dobrot, které se přímo rozplývaly na jazyku.

10 – Příprava 31. Ski & Teleskopy 2017 (Simulant a Simulantka)

Simulant ani Simulantka nebyli přítomni, nicméně poslali zprávu, že Ski & Teleskopy v příštím roce se uskuteční opět na stejném místě v Kychové v termínu 8.–12. 2. 2017. Ještě bude rozeslán hromadný email, poté budou do 20. ledna přijímat přihlášky.

11 – Příprava 34. Ebicyklu 2017 (Mateno, Markytán K., Melantrich, pH S.J.)

V pořadí již 34. ročník se bude konat na Slovensku. Započne v Žilině a skončí v Bratislavě, resp. v Mostu pri Bratislave. Etapová místa by měla být: Kláštor pod Znievom, Žiar nad Hronom, Partizánske, Hlohovec, Hurbanovo, Dolný Bar, Most pri Bratislave.

Pojmenování zatím příští ročník nemá, bude k tomuto účelu rozeslán dotazník (návrhy možno podávat už nyní formou příspěvků na konci stránky).

Termín konání je stanoven (s ohledem na úplněk 7. 8.) na 29. července – 6. srpna 2017.


kliknutím lze zvětšit

sobota 29. 7. příjezd do Žiliny

1. etapa: neděle 30. 7. Žilina – Kláštor pod Znievom (46 km) [trasa se ještě asi bude měnit]
2. etapa: pondělí 31. 7. Kláštor pod Znievom – Žiar nad Hronom (53 km)
3. etapa: úterý 1. 8. Žiar nad Hronom – Partizánske (59 km)
4. etapa: středa 2. 8. Partizánske – Hlohovec (59 km)
5. etapa: čtvrtek 3. 8. Hlohovec – Hurbanovo (81 km)
6. etapa: pátek 4. 8. Hurbanovo – Dolný Bar (81 km)
7. etapa: sobota 5. 8. Dolný Bar – Most pri Bratislave (61 km)

neděle 6. 8. odjezd z Mostu pri Bratislave (vlakem z Bratislavy)

Platbu je třeba uskutečnit do konce ledna 2017. Poplatek se zvýšil na 600 Kč / 24 EUR.

CykloRadka se pokusí zajistit dopravu účastníků a přepravu kol vlakem tam i zpět. Včas sdělí podrobnosti.

12 – Zahraniční akce: Ebiklipsna 2017 – USA – zatmění Slunce a Kanárské ostrovy

USA – termín je daný úplným zatměním Slunce (21. srpna 2017). Společná akce se nakonec neuskuteční, nedal se dohromady dostatečný počet zájemců. Pouze Melantrich uspořádá svoji soukromou akci.

Kanárské ostrovy jsou zatím nedopracované a posouvají se na rok 2018. Hejtman vykoresponduje možnosti s českou rezidentkou na tamní observatoři.

13 – Večerní program, časový rozvrh a náplň

Po skončení Valné hromady nás čekalo promítání nádherných fotek Romana z letošního Ebicyklu. Pak následovalo 50minutové video od Matena, které i letos bylo skvostné. Jeho zhlédnutí je možné také prostřednictvím videokanálu Ebicyklu na YouTube.

14 – Poděkování za mimořádné výkony

Hejtman poděkoval všem za účast na Reji a za příspěvky k jednání Valné hromady. Vyzdvihl účast dvou z nás, kteří na něj přiletěli ze zahraničí – Janet a Nemilosrdného Samaritána.

Zvláštní poděkování patří manželům Daniele a Pavlu Plškovým za propůjčení jejich chalupy pro nocování v jedné etapě letošního Ebicyklu.

Vyzdvihl výkon nejmladší ebicyklistky v historii Annemarie Dostálové, která v deseti letech absolvovala v pohodě celou trasu.

15 – [H]různé

Dalimil poděkoval těm, kteří se podíleli na Gratulační knize oslavencům JG + JK, zejména grafičce Erice, která jí vtiskla parádní podobu. Dva výtisky dostali oba letošní oslavenci Jura Grygar a Jura Komrska už na jaře při oslavě. Třetí výtisk nyní předal kustodovi muzea Ebicyklu Podžitovi.

Dana Šmelcerová do knih zhotovila nádherné paličkované záložky ve tvaru letící hvězdy. Gratulační kniha je také v elektronické podobě a možno v ní listovat na stránkách Ebicyklu v interní části.

Melantrich předvedl možnost kolorování starých černobílých fotek.

16 – Hymna

Na závěr opět zazněla Hymna Ebicyklu. V podání pěveckého sboru přítomných a pod dirigentskou taktovkou Sira byla důstojnou tečkou za letošním Rejem.

Na úplný závěr se uskutečnilo skupinové focení, kterého se opět ujal Roman Krejčí se svým novým fotoaparátem. Foto bude v galerii.

Konec Valné hromady byl v 18 hodin.
Následovala večeře v restauraci Pod strání.
Promítání snímků a videa proběhlo po 20. hodině.
Pro zájemce zorganizoval Podžito ve spolupráci s Luďkem Dlabolou exkurzi po hvězdárně a ve starém i novém planetáriu.
Ulehnutí do vlastních spacáků v prostorách hvězdárny nastalo pro některé až hluboko po půlnoci.
V neděli dopoledne se uskutečnil individuální i skupinový odjezd účastníků do svých domovských dep.

Přejeme všem ebilidem příjemný, krásný a úspěšný rok 2017 prožitý hlavně ve zdraví.

Zapsal: Jiří Dalimil Říha
Schválil: pH S.J. Jiří Grygar
Do elektronické podoby převedl: Hynek Melantrich Olchava


« zpět