EBI 2018 Sir 001 Hvězdárna barona Artura Krause v Pardubicích EBI 2018 Sir 002 Pod kopulí pardubické hvězdárny EBI 2018 Sir 003 Pod kopulí pardubické hvězdárny EBI 2018 Sir 004 Pod kopulí pardubické hvězdárny EBI 2018 Sir 005 Zahájení 35. ročníku Ebicyklu v Pardubicích
EBI 2018 Sir 006 Před startem první etapy Pardubice - Deštné EBI 2018 Sir 007 Před startem první etapy Pardubice - Deštné EBI 2018 Sir 008 Před startem první etapy Pardubice - Deštné EBI 2018 Sir 009 Kuňka na obzoru EBI 2018 Sir 010 Sezemice u mostu přes Loučnou
EBI 2018 Sir 011 Sezemický akvadukt – křížení vodních cest EBI 2018 Sir 012 Sezemický akvadukt – křížení vodních cest EBI 2018 Sir 013 Sezemický akvadukt – křížení vodních cest EBI 2018 Sir 014 Říčka Loučná EBI 2018 Sir 015 Křižovatka u Chotče
EBI 2018 Sir 016 Vysoké Chvojno EBI 2018 Sir 017 Vysoké Chvojno EBI 2018 Sir 018 Oběd v Týništi v hospodě U věže EBI 2018 Sir 019 Oběd v Týništi v hospodě U věže EBI 2018 Sir 020 Lično
EBI 2018 Sir 021 Občerstvení v Solnici EBI 2018 Sir 022 Odpočinek na loučce EBI 2018 Sir 023 Odpočinek na loučce EBI 2018 Sir 024 Mlýn u silnice poblíž Jedlové EBI 2018 Sir 025 Stoupání do cíle v Deštném
EBI 2018 Sir 026 Do cíle už jen kousek... EBI 2018 Sir 027 Hřbitůvek u kostela sv. Matouše EBI 2018 Sir 028 Diecézní středisko života mládeže EBI 2018 Sir 029 Masarykova chata na Šerlichu EBI 2018 Sir 030 Masarykova chata na Šerlichu
EBI 2018 Sir 031 Masarykova chata na Šerlichu EBI 2018 Sir 032 Masarykova chata na Šerlichu EBI 2018 Sir 033 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově EBI 2018 Sir 034 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově EBI 2018 Sir 035 Pohoda na faře v Jablonném
EBI 2018 Sir 036 Pohoda na faře v Jablonném EBI 2018 Sir 037 Pohoda na faře v Jablonném EBI 2018 Sir 038 Pohoda na faře v Jablonném EBI 2018 Sir 039 Jura Krejsa neustále v permanenci EBI 2018 Sir 040 Jura Krejsa neustále v permanenci
EBI 2018 Sir 041 Jura Krejsa neustále v permanenci EBI 2018 Sir 042 Jablonné - snídaně před startem 3. etapy EBI 2018 Sir 043 Jablonné - snídaně před startem 3. etapy EBI 2018 Sir 044 Jablonné - snídaně před startem 3. etapy EBI 2018 Sir 045 Jablonné - snídaně před startem 3. etapy
EBI 2018 Sir 046 Jablonné - snídaně před startem 3. etapy EBI 2018 Sir 047 Jablonné - snídaně před startem 3. etapy EBI 2018 Sir 048 Čermná – hvězdárna pana Němečka EBI 2018 Sir 049 Čermná – hvězdárna pana Němečka EBI 2018 Sir 050 Čermná – hvězdárna pana Němečka
EBI 2018 Sir 051 Čermná – hvězdárna pana Němečka EBI 2018 Sir 052 Občerstvení na hvězdárně pana Němečka v Čermné EBI 2018 Sir 053 U Andrlova Chlumu EBI 2018 Sir 054 U Andrlova Chlumu EBI 2018 Sir 055 U Andrlova Chlumu
EBI 2018 Sir 056 U Andrlova Chlumu EBI 2018 Sir 057 Sloupnice hvězdárna pana Veselého EBI 2018 Sir 058 Sloupnice hvězdárna pana Veselého EBI 2018 Sir 059 Litomyšl – školní hvězdárna EBI 2018 Sir 060 Litomyšl – pozorování planet Dobsonem
EBI 2018 Sir 061 Cíl 4. etapy na Medlově EBI 2018 Sir 062 Krátká, ale intenzivní přeháňka na Medlově EBI 2018 Sir 063 Po přeháňce zapařeno... EBI 2018 Sir 064 Santiniho barokní hostinec v Ostrově nad Oslavou EBI 2018 Sir 065 Kombajny u Pokojova
EBI 2018 Sir 066 Sluneční hodiny v Třešti EBI 2018 Sir 067 Malebné náměstí vTelči EBI 2018 Sir 068 Rodinka EBI 2018 Sir 069 Rodinka EBI 2018 Sir 070 Odpolední káva na náměstí v Českých Budějovicích
EBI 2018 Sir 071 Odpolední káva na náměstí v Českých Budějovicích EBI 2018 Sir 072 Hvězdárna a planetárium v Českých Budějovicích EBI 2018 Sir 073 ...a pro srovnání rok 1992... EBI 2018 Sir 074 Přednášková síň EBI 2018 Sir 075 Rojení ebicyklistů před hvězdárnou v Českých Budějovicích
EBI 2018 Sir 076 ...a pro srovnání rok 1992... EBI 2018 Sir 077 Rojení ebicyklistů před hvězdárnou v Českých Budějovicích EBI 2018 Sir 078 ...a pro srovnání rok 1992... EBI 2018 Sir 079 Dalekohled hvězdárny v Českých Budějovicích EBI 2018 Sir 080 ...a pro srovnání rok 1987...
EBI 2018 Sir 081 Před hvězdárnou v Českých Budějovicích