Ebi 2008 Viktor 001 na nádraží v Olomouci ve 2h45m ráno Ebi 2008 Viktor 002 vlak má trochu zpoždění, aneb a České Dráhy nezklamaly Ebi 2008 Viktor 003 na náměstí v parčíku u fontány v SNV Ebi 2008 Viktor 004 Spišské trhy v SNV právě probíhají Ebi 2008 Viktor 005 SNV, tělocvična ZŠ ing Kožucha
Ebi 2008 Viktor 006 SNV, tak a konečně se scházíme Ebi 2008 Viktor 007 SNV, Eva a Dudo Ebi 2008 Viktor 008 SNV, těsně po slavnostním zahájení Ebi 2008 Viktor 009 SNV, ráno za tělocvičnou Ebi 2008 Viktor 010 Drevenice u odbocky na Cechy
Ebi 2008 Viktor 011 Nálepkovo náměstí Ebi 2008 Viktor 012 detail zvonu v Nálepkově na náměstí Ebi 2008 Viktor 013 Příjezd do Smolníka Ebi 2008 Viktor 014 náměstí ve Smolníku Ebi 2008 Viktor 015 Smolník na výjezdu do Štósského sedla
Ebi 2008 Viktor 016 pohled na Smolník z výjezdu do Štósského sedla Ebi 2008 Viktor 017 Štósské sedlo - Svatá Mária Ebi 2008 Viktor 018 Štósské kúpele Ebi 2008 Viktor 019 vjezd do Medzeva Ebi 2008 Viktor 020 skanzen (=starý mlýn) v Medzeve
Ebi 2008 Viktor 021 hvězdárna Medzev - dalekohled v koluli Ebi 2008 Viktor 022 hvězdárna Medzev - odborná pracovna (bastlírna) Ebi 2008 Viktor 023 hvězdárna Medzev Ebi 2008 Viktor 024 hvězdárna Medzev Ebi 2008 Viktor 025 Medzev, hospoda kousek za hvězdárnou
Ebi 2008 Viktor 026 hvězdárna Medzev - večerní bríefing Ebi 2008 Viktor 027 hvězdárna Medzev ráno Ebi 2008 Viktor 028 nezbytné opravy kola Ebi 2008 Viktor 029 náměstí v Košicích - sv. Anna Ebi 2008 Viktor 030 náměstí v Košicích - turistická atrakce
Ebi 2008 Viktor 031 technické muzeum a planetárium v Košicích Ebi 2008 Viktor 032 technické muzeum a planetárium v Košicích Ebi 2008 Viktor 033 technické muzeum a planetárium v Košicích Ebi 2008 Viktor 034 schodiště k planetáriu v TM v Košicích Ebi 2008 Viktor 035 předsálí planetária v TM v Košicích
Ebi 2008 Viktor 036 pod kopulí planetária v TM v Košicích (Tarantule a Dr.Mešterová) Ebi 2008 Viktor 037 promítací přístroj planetária (ZKP2 ?) Ebi 2008 Viktor 038 předsálí planetária v TM v Košicích Ebi 2008 Viktor 039 předsálí planetária v TM v Košicích Ebi 2008 Viktor 040 Zdoba, předpisový úsměv dle Mokodebu
Ebi 2008 Viktor 041 Trebišov je Z.D.E. Ebi 2008 Viktor 042 Trebišov je Z.D.E. Ebi 2008 Viktor 043 společná večeře v jídelně gymnázia (gulášek, tokajské víno,...) Ebi 2008 Viktor 044 večerní briefing v tělocvičně gymnázia Ebi 2008 Viktor 045 Trebišov ráno. A prší a prší a prší.
Ebi 2008 Viktor 046 Vatikán a Pranal na na rozcestí u Horovce. Úsměv dle Mokodebu, neb fouká ledový severák. Ebi 2008 Viktor 047 Hvězdárna Michalovce, přivítání koblihami. Ebi 2008 Viktor 048 Hvězdárna Michalovce Ebi 2008 Viktor 049 Hvězdárna Michalovce - v kopuli Ebi 2008 Viktor 050 Hvězdárna Michalovce - v kopuli
Ebi 2008 Viktor 051 Zemplínská Šírava Ebi 2008 Viktor 052 "Tam soudruzi jdeme, tam je náš cíl, Vihorlat!" Ebi 2008 Viktor 053 Vihorlat - Krivec Ebi 2008 Viktor 054 Vihorlat; jezero Morské Oko - naučná stezka Ebi 2008 Viktor 055 Vihorlat; jezero Morské Oko
Ebi 2008 Viktor 056 Vihorlat; Kaštielik u Morského Oka Ebi 2008 Viktor 057 Vihorlat; na rozcestí "Nad Morským Okom". A prší. Ebi 2008 Viktor 058 Vihorlat; Malé Morské Oko Ebi 2008 Viktor 059 Vihorlat; Stoupání přímo do gradientu 21° Ebi 2008 Viktor 060 Vihorlat na hřebeni; to asi není cyklostezka, že?
Ebi 2008 Viktor 061 Vihorlat na hřebeni; pohled do ůdolí. Nejvyšší dosažená výška 864m.n.m. Ebi 2008 Viktor 062 Rozcestí "Tri Table". Ebi 2008 Viktor 063 Vihorlat; na sestupu s kopce dolů - očista od bahna Ebi 2008 Viktor 064 Vihorlat; uzamčená závora voj.prosoru. Přišli jsme s druhé strany. Ebi 2008 Viktor 065 zpětný pohled na Vihorlat. Tak toto jsme přelezli i s kolem a koloběžkou.
Ebi 2008 Viktor 066 tělocvična ZŠ ve Snine Ebi 2008 Viktor 067 Snina; ráno venku před tělocvičnou Ebi 2008 Viktor 068 Humenné; v kopuli hvězdárny Ebi 2008 Viktor 069 Humenné; detail montáže dalekohledu v kopuli hvězdárny Ebi 2008 Viktor 070 Humenné; v kopuli hvězdárny
Ebi 2008 Viktor 071 Humenné; v kopuli hvězdárny Ebi 2008 Viktor 072 Humenné; v sále hvězdárny Ebi 2008 Viktor 073 Humenné; na terase hvězdárny Ebi 2008 Viktor 074 Humenné; na terase hvězdárny Ebi 2008 Viktor 075 zřícenina hradu Čičava, vlevo se jede na Vranov nad Ťoplou, doprava se jede na přehradu Domaša
Ebi 2008 Viktor 076 v kopcích kolem přehrady Domaša Ebi 2008 Viktor 077 přehrada Velká Domaša Ebi 2008 Viktor 078 tělocvična školy ve Stropkově Ebi 2008 Viktor 079 areál školy ve Stropkově Ebi 2008 Viktor 080 Stropkov; večerní Ebirojení před městským úřadem
Ebi 2008 Viktor 081 tělocvična školy ve Stropkově ráno před odjezdem Ebi 2008 Viktor 082 dřevěný kostelík v Miroľe Ebi 2008 Viktor 083 Nižný Komárnik - vojenské muzeum pod širým nebem Ebi 2008 Viktor 084 Dukla - vojenské muzeum pod širým nebem Ebi 2008 Viktor 085 Dukla - památník
Ebi 2008 Viktor 086 Dukla - památník Ebi 2008 Viktor 087 Dukla - rozhledna Ebi 2008 Viktor 088 Dukla - rozhledna Ebi 2008 Viktor 089 Dukla - pohled z rozhledny na Nižný Komárnik Ebi 2008 Viktor 090 Dukla; u Polských hranic
Ebi 2008 Viktor 091 Dukla; plenění resaturace Beriozka Ebi 2008 Viktor 092 Dukla; odjezd od resaturace Beriozka Ebi 2008 Viktor 093 Hunkovce - další dřevěný kostelík Ebi 2008 Viktor 094 Hunkovce - německý válečný hřbitov z 2.sv.války Ebi 2008 Viktor 095 upoutávka na odbočku do Údolí Smrti
Ebi 2008 Viktor 096 Hvězdárna Roztoky Ebi 2008 Viktor 097 Hvězdárna Roztoky - luxusní ubytování hotelového typu Ebi 2008 Viktor 098 Hvězdárna Roztoky - hlavní kopule Ebi 2008 Viktor 099 Hvězdárna Roztoky - Dr.Baluďanský a jeho 400mm cassegrain Ebi 2008 Viktor 100 Hvězdárna Roztoky - hlavní dalekohled (Cass. 400mm)
Ebi 2008 Viktor 101 Hvězdárna Roztoky - odsuvný domeček pro refraktor 150mm Ebi 2008 Viktor 102 Hvězdárna Roztoky - večerní briefink Ebi 2008 Viktor 103 Hvězdárna Roztoky - ráno těsně před odjezdem Ebi 2008 Viktor 104 Nižná Polijanka - německý válečný hřbitov z 1.sv.války Ebi 2008 Viktor 105 Zborov - ruský válečný hřbitov z 1.sv.války
Ebi 2008 Viktor 106 Bardejov Ebi 2008 Viktor 107 Bardejov Ebi 2008 Viktor 108 Bardejov Ebi 2008 Viktor 109 Hvězdárna a Planetárim Prešov Ebi 2008 Viktor 110 Hvězdárna a Planetárim Prešov
Ebi 2008 Viktor 111 tady jsme v Prešově spali Ebi 2008 Viktor 112 cestou na náměstí v Prešově Ebi 2008 Viktor 113 docela malá tělocvična gymnázia v Prešově Ebi 2008 Viktor 114 Kaštiel Fričovce Ebi 2008 Viktor 115 priesmyk Branisko
Ebi 2008 Viktor 116 priesmyk Branisko Ebi 2008 Viktor 117 pod Spišským hradem; žene se bouřka, asi bude pršet... Ebi 2008 Viktor 118 Spišský hrad od východu Ebi 2008 Viktor 119 Spišský hrad od západu Ebi 2008 Viktor 120 Minerální pramen Sivá Brada
Ebi 2008 Viktor 121 Levoča - radnice Ebi 2008 Viktor 122 Levoča - kašna Ebi 2008 Viktor 123 Levoča - kostel Ebi 2008 Viktor 124 Levoča - dům na náměstí Ebi 2008 Viktor 125 SNV - odchod na večeři
Ebi 2008 Viktor 126 SNV - společná večeře Ebi 2008 Viktor 127 SNV - vítání přijíždějících Ebi 2008 Viktor 128 SNV - "Z.D.E.!"