Ebi1991 Roman 1  Bratislava; zleva Dr. Maštenová, Krejčí, Komrska, Glac, Štorek, Neuman, Stařecký, Krcha Ebi1991 Roman 2  někde na Slovensku; na snímku Mirek Navrátil (Myšák), autor pravděpodobně Olda Navrátil (Lišák) Ebi1991 Roman 3  Partizánske Ebi1991 Roman 4  Trenčín Ebi1991 Roman 5  Vídeň hvězdárna Urania
Ebi1991 Roman 6  Vídeň hvězdárna Urania Ebi1991 Roman 7  Zlín Ebi 1991 Roman 8  Hvězdárna Brno, 20.7.1991 Ebi 1991 Roman 9  Bratislava, 22.7.1991 start 2. etapy Ebi 1991 Roman 10  Pravděpodobně Modra, Univerzitní observatoř, 23.7.1991