Ebi1991 Roman 1  Bratislava; zleva Dr. Maštenová, Krejčí, Komrska, Glac, Štorek, Neuman, Stařecký, Krcha Ebi1991 Roman 2  někde na Slovensku; na snímku Mirek Navrátil (Myšák), autor pravděpodobně Olda Navrátil (Lišák) Ebi1991 Roman 3  Partizánske Ebi1991 Roman 4  Trenčín Ebi1991 Roman 5  Vídeň hvězdárna Urania
Ebi1991 Roman 6  Vídeň hvězdárna Urania Ebi1991 Roman 7  Zlín