Zápis z Reje 2014

30.12.2014

Zápis z Valné hromady Ebicyklu, konané v sobotu 13. 12. 2014 od 14:12 hodin v přednáškovém sále Hvězdárny a planetária v Hradci Králové.

Valná hromada se uskutečnila v rámci 30. Reje Ebicyklu konaného ve dnech 12.-14. 12. 2014.

Program

 1. Vzpomínka na čestné členy Ebicyklu (Danku Setteyovou a Ottakara L.)
 2. Pokřik
 3. Organizační pokyny hostitele (Podžito)
 4. Zpráva Polního Hejtmana S.J.
 5. Zprávy Strážců Měšce (vyúčtování 2014, rozpočet 2015)
 6. Zpráva Melantricha
 7. Zpráva Pavúkmistra (statistika přípravných km)
 8. Zpráva Hydromechanika II (Pohár konstruktérů)
 9. Zpráva rotymajstra RZ VREP (Kája a Pája)
 10. Příprava 29. Ski & Teleskopy 2015 (Simulant a Simulantka)
 11. Zahraniční akce - Kanárské ostrovy; zatmění Slunce 21. 8. 2017 - USA (Mateno, Bludný Holanďan, Zeměkollár aj.)
 12. Příprava 32. Ebicyklu 2015 (Bludný Holanďan, Melantrich)
 13. Oslavy 30. Reje: (pH S.J.: Lásko mi ubývá sil...)
 14. [H]různé
 15. Hymna

Přibližný konec Hromady v 18:15 h
18:30 Večeře
20:00 Promítání snímků a videí ze Ski a Ebi
Přibližný konec Reje o půlnoci
Nocleh ve vlastních spacácích a karimatkách
Neděle dopoledne rozjezd do domovských dep

Přítomni byli

 • Bejček Karel
 • Cáb Jiří
 • Dlabola Luděk
 • Grygar Jiří
 • Hájková Ilona
 • Homola Vladimír
 • Janata Miroslav
 • Janatová Hana
 • Janda Bohumil
 • Jedinák Ludovít
 • Jedináková Lila
 • Jelínek Jindřich
 • Jelínek Viktor
 • Komrska Jiří
 • Koráb Miroslav
 • Kracíková Olga
 • Krejčí Roman
 • Krejsa Jiří
 • Kunzová Daniela
 • Nekola Martin
 • Olchava Hynek
 • Plšková Daniela
 • Pravda Alexander
 • Rumlová Linda
 • Říha Jiří
 • Soldát Zdeněk
 • Strašil Karel
 • Šára Bohuslav
 • Šimoník Dušan
 • Šín Ilja
 • Šmelcer Ladislav
 • Šopa Rostislav
 • Štaudová Božena
 • Štědroň Martin
 • Štorek Zdeněk
 • Štorková Mirka
 • Trostová Soňa
 • Trutnovský Karel
 • Trutnovská Jana
 • Veselý Jan
 • Vondrouš Josef
 • Žáková Radka

Celkem 42 Ebiduší

Omluveni byli

 • Balík Jan - zlomená ruka
 • Dostál Víťa - adventní koncert
 • Gábor Pavel - pracovně v Arizoně
 • Hrůza Petr
 • Janata Martin - pracovní důvody
 • Lemež Petr - zahraniční pracovní pobyt
 • Poupa Martin - pracovní povinnosti
 • Šmelcerová Dana - výuka paličkování ve skanzenu
 • Žilinská Katarína - ochorenie

0 - Vzpomínka na čestné členy Ebicyklu

V letošním roce nás opustily dvě osobnosti:

 • Danka Setteyová (30. 8. 1954 - 1. 10. 2014)
 • Karel Hájek - Ottakar L. (9. 1. 1953 - 6. 3. 2014)

Hejtman požádal přítomné o tichou vzpomínku na oba.

1 - Pokřik

Rej byl tradičně zahájen Pokřikem, který dirigoval Sir. Do znakové řeči ho opět překládal Polní Hejtman. Závěr zvládli téměř všichni bez zakolísání.

2 - Organizační pokyny hostitele

Podžito seznámil přítomné s harmonogramem stravování a s nocováním v objektu hvězdárny. Obědvání i večeření bylo letos ve stejné restauraci jako vloni a bylo snad ještě lepší. Jídlo chutné, porce obrovské, ceny mírné. Všichni strávníci ho nepřetržitě chválili. Podžito prozradil své zdravotní peripetie po letošním pádu z kola, kvůli kterým se nemohl zúčastnit Ebicyklu.

3 - Zpráva Polního Hejtmana S.J.

Polní Hejtman S.J. zrekapituloval letošní rok.

Poděkoval Simulantovi a Simulantce za přípravu a organizaci. SKI v Kychové.

Vrcholná akce roku - EBICYKL - měla letos perfektní mnohavýznamový název TATRANSKÉ KOLALOKY, který navrhl Hillary. Ročník byl co do nádhery projížděné slovenské krajiny i přízně počasí jedním z nejhezčích. Počasí vlastně bylo hrozné, ale účastníci prakticky nikdy nezmokli. Silné bouřky s krupobitím buď počkaly, nebo se vybouřily před naším příjezdem. Zásluhu na tom mají nepochybně oba organizátoři Mateno a Markytán K. Příjemným zpestřením bylo splutí Dunajce na pltích s převezením našich kol organizátory do cílového místa. Taktéž návštěva lokomotivního depa ve Zvolenu byla zajímavá. Díky patří Iljušinovi. Na trase bylo mnoho zajímavostí, např. dřevěné artikulární kostely v Hronseku a ve Svatém Kríži, Petzvalovo muzeum ve Spišské Belé, nezapomenutelnou se stane plenící zastávka ve Zvolenské Slatině u rodiny doc. Bahýla, dobře posloužil některým ebicyklistům cyklobus z Banské Bystrice na Donovaly, příjemné bylo koupání v termálních lázních v Bešeňové. Perfektně vypracovaný itinerář byl opět dílem Matena. Jinak profil byl velice náročný a v kombinaci s kilometráží donutil některé ebicyklisty dojíždět etapy vlakem.

Letos rozšířili peloton ebicyklistů hned čtyři noví členové, kteří byli slavnostně pasováni v tělocvičně ve Spišské Nové Vsi: Jindřich Jelínek, Daniela Plšková, Soňa Trostová a Radka Žáková.

4 - Zprávy Strážců Měšce (vyúčtování 2014)

Strážce slovenského měšce Mateno seznámil se stavem měšce, ve kterém se nachází 68,77 EUR. V letošním roce, který se celý konal na Slovensku a byly z Měšce financovány všechny výdaje, bylo třeba dotovat částkou 1 000 EUR z českého Měšce.

Strážce českého měšce Simulant hlásí, že příjmy byly 26 960,91 Kč, výdaje 31 461,00 Kč. Stav měšce k 30. 11. 2014 je 24 191,55 Kč.

Oba Strážce Hejtman pochválil za dobré hospodaření.

5 - Zpráva Melantricha (www, trička, dresy)

Melantrich promítl zajímavou statistiku návštěvnosti webu Ebicyklu za loňský rok. Také ukázal seznam klíčových slov, podle kterého návštěvníci vyhledávají informace. Někdy jsou to bizarní slovní kombinace.

Pro příští rok se nová trička dělat nebudou.

Petr Hrůza nabízí zhotovení nových dresů za cca 680 Kč. Dotazem k přítomným bylo ověřeno, že by zájem byl, takže budou hromadným emailem následovat podrobnější informace a zájemci se budou domlouvat s jejich zhotovitelem.

6 - Zpráva Pavúkmistra (statistika přípravných km)

Pavúkmistr seznámil se svým každoročním průzkumempřipravenosti ebipiklů na Ebicykl.

Připravenost jednotlivých účastníků byla v intervalu od nula km (zatím se nikomu nepodařilo ujet záporný počet km) až po neuvěřitelných 4 800 km (CykloRadka). Když všechna data semlel, vyšlo mu, že medián (prostřední hodnota) byl 520 km a modus (nejčastěji se vyskytující hodnota) také 520 km. Dohromady najeli všichni ebicyklisté v přípravě na letošní ročník 48 000 km!

7 - Zpráva Hydromechanika II (Pohár konstruktérů)

Hydromechanik II Bohouš Šára přednesl svoji pečlivě připravenou zprávu, která je ve zkráceném znění uvedena jako Příloha č. 1 (PDF; 0,000083 GB) tohoto zápisu.

8 - Zpráva Rotymajstra Roty z Vody Rostoucích Ebicyklích Pulců (RZ VREP)

Rotymajstr Kája Trutnovský měl tak precizně a podrobně vypracovanou zprávu, že by byla škoda jí znehodnotit stenografickým záznamem. Je proto připojena v plném znění jako Příloha č. 2 (PDF; 0,0000481 GB) tohoto zápisu.

9 - Příprava 29. Ski & Teleskopy 2015 (Simulant a Simulantka)

Simulant potvrdil, že se Ski & Teleskopy v příštím roce uskuteční opět na stejném místě v Kychové v termínu 4. 2. - 8. 2. 2015. Ještě rozešle hromadný email, poté budou s Danou přijímat přihlášky.

10 - Zahraniční akce - výhledově (Mateno, Bludný Holanďan, Zeměkollár aj.)

Bludný Holanďan přednesl návrh akce, která by se mohla uskutečnit v roce 2017, kdy bude v USA úplné zatmění Slunce (21. srpna 2017). Dokonce už vymyslel její název Ebiklipsna. Mohla by být 14denní v termínu 12. 8. 2017 až 26. 8. 2017. Šlo by o let z Prahy do Salt Lake City (Utah) s následnou prohlídkou národních parků Zion, Bryce, Capitol Reef, Canyonlands, Arches a dalších. Ideální počet účastníků by byl 16 (4 auta po 4 lidech). Náklady cca 30-40 000 Kč. (prezentace ke stažení; PPTX; 0,004725 GB)

Podobnou cestu plánuje v roce 2017 také Melantrich. Tři týdny, cca 3 000 mil autem, Yosemity, písečná duna, hory, náklady cca 50-60 000 Kč. (mapa, PNG; 0,001094 GB)

Další akce Kanárské ostrovy (Mekka astronomů) je v ideové rovině, zatím nepropracovaná. Neměla by být až tak finančně náročná. Vladimír Homola se nabídl, že by vypracoval program po turistické stránce (ne astronomický).

11 - Příprava 32. Ebicyklu 2015 (Bludný Holanďan, Melantrich)

Ještě před samotným plánováním byla promítnuta generální mapa, do které Melantrich s využitím dat od Sira soustředil všechny doposud projeté trasy. Bylo zajímavé sledovat, jak jsou některé oblasti frekventované (např. Blatnice pod Sv. Antonínkem, Spišská Nová Ves) a někde naopak zejí prázdnotou (např. Havlíčkův Brod a okolí).

zvětšit mapu

Hejtman konstatoval, že 32. ročník Ebicyklu 2015 bude nenáročný, oddechový, oproti letošnímu slovenskému ročníku.Započne v Liberci, kde uctíme památka Karla Hájka - Ottakara L. Tamtéž bude následovat snídaně v trávě u Hájků v domě pod Ještědem a výplaz na tento Ottakárkem oblíbený kopec. Spaní ze soboty na neděli 25./26. VII. bude zajištěno v centru města.

Trasa dál povede Českým rájem do Jičína a další den do Broumovského výběžku. Tam je údajně na úseku dlouhém 40 km 8 hvězdáren. V Broumově se má spát přímo v klášteře, dokonce v mnišských celách. Další etapa povede kompletně Polskem před Klodzko do Jablonného. Tam se bude spát na faře. (Je dobré zařídit si dvou jednodenní zdravotní pojištění pro návštěvu v Polsku a případně si vyměnit nějakou částku ve zlotých.) Dále přes Králíky do Jeseníku, odkud bude nejdelší stokilometrová etapa do Hlubočce k Víťovi na farmu. Poslední etapa povede před Hukvaldy a Rožnov pod Radhoštěm do Valašského Meziříčí, kde by na tamní hvězdárně měl Ebicykl končit. Odtud bude následovat v neděli odjezd do domovských dep. Pokus o zajištění rozšířené přepravy jízdních kol vlakem Českých drah učiní CykloRadka.

Název navržený Bludným Holanďanem pro příští ročník je Českomoravský Kladskostroj. Pojede se jako Memoriál Daniely Setteyové.

zvětšit mapu

Termín konání: 25. července až 2. srpna 2015.

Trasa:

sobota 25. 7. příjezd do Liberce

 • 1. etapa: neděle 26. 7. Liberec–Jičín (79 km)
 • 2. etapa: pondělí 27. 7. Jičín–Havlovice (68 km)
 • 3. etapa: úterý 28. 7. Havlovice–Broumov (41 km)
 • 4. etapa: středa 29. 7. Broumov–Jablonné (95 km)
 • 5. etapa: čtvrtek 30. 7. Jablonné–Jeseník (68 km)
 • 6. etapa: pátek 31. 7. Jeseník–Pustá Polom (99 km)
 • 7. etapa: sobota 1. 8. Pustá Polom–Valašské Meziříčí (96 km)

neděle 2. 8. odjezd z Valašského Meziříčí

Sestavením itineráře byl pověřen Bludný Holanďan.

Poplatky zůstávají v nezměněné výši (viz tabulka v interní části webu).

Platbu je třeba uskutečnit nejpozději do konce ledna 2015. Pak mohou přijít na řadu čekatelé.

12 - Oslavy 30. Reje: (pH S.J.: Lásko mi ubývá sil...)

Tento bod programu byl nepochybně překvapením pro všechny přítomné. Polní Hejtman S.J. promítl svůj KŠAFT, jako Opatření pro budoucnost Ebicyklu. Dokumentoval na grafu svoji statistiku najetých kilometrů. V současné době činí roční počet cca 2 200 km, na více nezbývá čas. Celá prezentace je Přílohou č. 3 tohoto zápisu (PPT; 0,000050 GB).

Na toto oznámení reagoval Paedr., jeden z účastníků prvního ročníku. Konstatoval, že po tak dlouhé době, po kterou se Ebicykl koná, je nutné hledat nové ideály, nový étos. Vyzývá mladé k zamyšlení, jaký étos dát Ebicyklu do budoucna.

Mistr Blatnický přivezl na oslavu 30. Reje vynikající Blatnický Roháč, kterým si všichni přítomní připili. Zároveň pogratulovali Karlu Bejčkovi - Podžitovi k letošnímu jubileu - 70 let.

Soukromé výročí měli letos i Bohouš a Zinaida. Ti se seznámili na Ebicyklu před 20 roky. Letos byli oba na kolech ve Skotsku, odkud přivezli všem pozdrav od Johnnyho Walkera v podobě tří lahví ohnivé vody.

13 - [H]různé

 • [A] Královna koloběžka dokumentoval ve své prezentaci (PPTX; 0,001753 GB), proč se mu přezdívá Chrápající jelen. Z výpočtů zjistil, že intenzita jeho chrápání je 16x mocnější než u běžné populace. Proto v ochranné zóně min. 4,5 metru nikdo kolem něho v tělocvičně nespí (ani v té nejvíc přeplněné).
 • [B] Mateno digitalizuje svůj fotografický a filmový archiv a vyzývá všechny, kdož mají nějaké staré fotografie nebo filmy z Ebicyklů, aby mu je zapůjčili. Po zdigitalizování čestně vrátí.
 • [C] Mateno informoval, že společně s Mgr. Adriánom Galádom objevili planetku, kterou darovali slovenskému cyklistovi Peteru Saganovi. Na darovací listinu se pak podepsali i přítomní Ebicyklisté.
 • [D] Mezi Ebicyklisty koloval také výtisk Katolických novin s rozhovorem s Vatikánem (obálka a rozhovor). Ofocení zajistila cykloRadka.

14 - Hymna

Letos po dlouhé době zazněla na konec Reje Hymna. V podání pěveckého chóru přítomných ebicyklistů byla provedena tak skvěle, že si všichni sobě společně zatleskali.

Po výborné večeři, následovala exkurze do nově postaveného digitálního planetária v těsném sousedství hvězdárny, které ještě nebylo otevřeno pro veřejnost. Průvodkyní nám v něm byla ebicyklistka Lenka Trojanová.

Z exponátů na ochozu Planetária nás nejvíce zaujal výtah pro osoby se sníženou pohyblivostí, do kterého se Melantrichovi podařilo vlastnoručně zamknout. Díky netěsnosti skleněného krytu kolem výtahu a dveří měl přívod kyslíku v normě, ale pokusy propasírovat mu dovnitř pití a jídlo selhávaly. Komunikace s vězněm probíhala nerušeně, ale to bylo tak všechno, co jsme pro něj mohli udělat. Nakonec na rozdíl od standardních pohádek byl sličný princ Melantrich vysvobozen princeznou Lenkou.

Následovalo promítnutí filmu z letošního Ebicyklu. Opět skvěle profesionálně zpracované video od Matena. Všechna videa je možno zhlédnout volně na kanálu Ebicykl YouTube.

Rej byl zakončen v neděli dopoledne odjezdem účastníků do svých domovských dep.

Fotky z Reje od Romana Krejčího naleznete na obvyklém místě.

Přejeme všem ebicyklistkám, ebicyklistům i jejich rodinným příslušníkům hezké vánoční svátky a v příštím roce dobré zdraví, spokojenost a štěstí.

Zapsal: Jiří Dalimil Říha
Schválil: pH S.J. Jiří Grygar

Do elektronické podoby převedl: Hynek Melantrich Olchava


« zpět