Zápis z Reje 2013

19.12.2013

Zápis z Valné hromady Ebicyklu, konané v sobotu 14. 12. 2013 od 14:40 hodin do 18:15 hodin v přednáškovém sále Hvězdárny a planetária v Hradci Králové.

Valná hromada se uskutečnila v rámci 29. Reje Ebicyklu konaného ve dnech 13.-15. 12. 2013. Jednání probíhalo pod transparentem s nápisem:

SPLŇÝME ZÁVJERY XXX. EBICYKLU
PŘED TERMÝNEM

Přítomno bylo rekordních 45 ebicyklistek, ebicyklistů, jejich rodinných příslušníků a hostů.

Přítomni byli

 • Bejček Karel
 • Cáb Jiří
 • Dlabola Luděk
 • Dostál Víťa + 1 pulečka Anne-Marie
 • Grygar Jiří
 • Hájek Karel
 • Hájek Karel ml.
 • Hájková Ilona
 • Hofmannová Zinaida
 • Homola Vladimír
 • Hrůza Petr
 • Janata Miroslav
 • Janatová Hana
 • Janda Bohumil
 • Jedinák Ludovít
 • Jedináková Lila
 • Jelínek Viktor + 2 pulci Jindřich a Magda
 • Kaděrka Petr
 • Komrska Jiří
 • Koráb Miroslav
 • Krejčí Roman
 • Krejsa Jiří
 • Kunzová Daniela
 • Navrátil Mirek
 • Nekola Martin
 • Olchava Hynek
 • Pravda Alexander
 • Rumlová Linda
 • Říha Jiří
 • Soldát Zdeněk
 • Šára Bohuslav
 • Šimoník Dušan
 • Šín Ilja
 • Šopa Rostislav
 • Štaudová Božena
 • Štorek Zdeněk
 • Trutnovský Karel
 • Veselý Jan
 • Vondrouš Josef
 • Žilinská Katarína

Omluveni byli

 • Good Janet - v zahraničí
 • Janata Martin - pracovní důvody
 • Kleczek Pavel - pracovní důvody
 • Kracíková Olga - angína
 • Kukol Peter - v zahraničí
 • Lemež Petr - zahraniční cesta
 • Poupa Martin - rodinné důvody
 • Šmelcer Ladislav - simulování nemoci
 • Šmelcerová Dana - simulované ošetřování Simulanta
 • Štědroň Martin - nemoc
 • Trutnovská Jana - nemoc

Hosté

 • Novotný Vladimír - člen Ebizony 2013
 • Trostová Soňa
 • Žáková Radka - CykloRadka

Poprvé bylo možno díky Melantrichovi přenášet přímý přenos jednání ze sálu do domácích počítačů předem přihlášeným nepřítomným zájemcům. Této možnosti využili Simulantovi a Prokopovi.

Program

 1. Pokřik
 2. Organizační pokyny hostitelů (Podžito)
 3. Zpráva polního Hejtmana S.J.
 4. Zprávy Strážců Měšce (vyúčtování 2013, rozpočet 2014)
 5. Zpráva Melantricha (www, doména, fotky, trička)
 6. Zpráva Pavúkmistra (statistiky přípravných km)
 7. Zpráva Rotymajstra Roty z Vody Rostoucích Ebicyklích Pulců (RZ VREP)
 8. Zpráva Nebeského Hydromechanika a Hydromechanika II (Pohár konstruktérů)
 9. Zpráva o Ebizoně 2013 (Zeměkollár, Bludný Holanďan, Galileo GPS)
 10. Příprava XXVIII. Ski&Teleskopy 2014 (Simulant a Simulantka)
 11. Příprava XXXI. Ebicyklu 2014 - střední Slovensko (pH S.J., Mateno, Markytán K. a Melantrich)
 12. Pravidlo Numerus clausus pro XXXI. ročník. Stanovení výše poplatku a storna v případě odřeknutí (pH S.J., Simulant, Mateno)
 13. Oslavy 30. ročníku (Sir, Simulant, Melantrich, pH S.J.)
 14. Strašná píseň o Ebicyklu (Iljušin + Tandemák)
 15. [H]různé
 16. Hymna

1 - Pokřik

Rej byl tradičně zahájen Pokřikem, který dirigoval Sir. Do znakové řeči ho opět překládal polní Hejtman. Všichni zvládli závěr bez zakolísání.

2 - Organizační pokyny hostitele

Podžito seznámil přítomné s harmonogramem stravování a s možnostmi nocování v objektu hvězdárny. Za výběr místa obědování a pak i večeření mu byla všemi vyslovena pochvala, neboť těžko by se našla v Hradci Králové podobná restaurace, která by tak dobře a rychle nasytila takový počet hladových ebounů.

3 - Zpráva polního Hejtmana S.J.

Polní Hejtman Jiří Grygar zrekapituloval letošní rok.

SKI v Kychové bylo velice vydařené, zpestřila ho kapela Frťan, poděkování patří Simulantovi a Simulantce za přípravu a organizaci a Rosťovi Šopovi za zajištění Frťana.

EBICYKL byl v letošním roce jubilejní, třicátý. Měl název Česká půlkopa. Z původních účastníků prvního ročníku se ho zúčastnili tři ebicyklisté: Hejtman - Jiří Grygar, PaeDr - Josef Vondrouš a Eddy - Zdeněk Soldát. Dle těchto pamětníků bylo letos horko naprosto stejné jako tehdy, takže s globálním oteplováním to moc nekoresponduje.

Do pelotonu ebicyklistů přibyli dva noví členové, kteří byli slavnostně pasováni na hvězdárně ve Vlašimi: Hrůza Petr (Phobos) a Hrůza David (Deimos) (otec a syn).

Nepříjemnou událostí byl úraz Královny Daniely, kdy podnapilý cyklista v Horšovském Týně, jedoucí po půlnoci po chodníku, narazil v plné rychlosti do Královny zezadu, způsobil jí zranění a musela být odvezena záchrankou do nemocnice. Tam strávila celou dobu letošního Ebicyklu. Pilně však komunikovala s ebouny a oni taktéž s ní, aby náhodou neupadla do trudnomyslnosti.

Velice příjemnými se jevily všechny plenící zastávky, až se zdálo, jakoby se dotyční hostitelé těšili, až je horda nenasytných ebicyklistů vyplení.

Na závěr poslední etapy se uskutečnily ve Sloupnici velkolepé a důstojné oslavy třiceti let trvání této mimořádné akce. V diskusi vystoupil s pozoruhodnými historickými vzpomínkami také náš hostitel Ing. Jiří Veselý.

4 - Zprávy Strážců Měšce (vyúčtování 2013, rozpočet 2014)

Strážce slovenského měšce - Mateno seznámil se stavem měšce, ve kterém se nachází 170 Euro. Vzhledem k tomu, že se příští rok pojede Ebicykl na Slovensku a jeden ročník představuje v nákladech přibližně 600 Euro, bude třeba požádat Strážce českého měšce Simulanta o příspěvek.

Strážce českého měšce - Simulant v přímém přenosu z postele promítl přítomným přehledné tabulky s výpisy účtu a konstatoval, že stav českého měšce ke dni konání Reje, resp. k 31. 10. 2013 byl 23 312,19 Kč po zaplacení všech pohledávek. Navíc jsou aktiva ve žlutých tričkách Ebicyklu ve zbývajících 50 kusech po 100 Kč. Ty jsou stále zájemcům k dispozici.

Oběma Strážcům byla Hejtmanem vyslovena pochvala, že stále drží měšce v černých číslech.

5 - Zpráva Melantricha (www, doména, fotky, trička)

Webmaster Melantrich konstatoval, že web funguje, doména je zaplacena a počet fotek v galeriích dosáhl počtu 11 641. Nadále jsou přijímány obrázky pouze s popisky.

Web Ebicyklu je funkční od roku 1998 a byl zprovozněn jako jeden z vůbec prvních webů u nás. Důkazem je ještě jeho archivní podoba, kterou Melantrich nalezl a promítl.

Jubilejní trička k 30. ročníku byla z větší části rozprodána, ještě zbývají větší velikosti. Na příští ročník je přiveze Simulant, který je doma opatruje.

6 - Zpráva Pavúkmistra (statistika přípravných km)

Pavúkmistr nebyl přítomen, jeho zpráva bude k zápisu doplněna později.

7 - Zpráva Rotymajstra Roty z Vody Rostoucích Ebicyklích Pulců (RZ VREP)

Rotymajstr Kája Trutnovský delegoval v letošním roce přednesení zprávy na člena roty - Královnu Koloběžku Viktora Jelínka. Ten přečetl zprávy svých dvou dětí Magdy a Jindřicha, jak ony vidí Ebicykl. Velice podařené, zábavné i poučné.

8 - Zpráva Nebeského Hydromechanika a Hydromechanika II (Pohár konstruktérů)

Nebeský Hydromechanik pověřil přednesením zprávy Hydromechanika II, který se své role zhostil velice dobře. Jeho zpráva přepsaná ze stenografického zápisu je zde:

KOLA EBI 2013:

 • I. skupinu tvoří kola zánovní či výjimečně udržovaná.
 • II. skupina jsou starší kola průběžně udržovaná v dobrém stavu.
 • III. skupina představuje kola, která mají svá nejlepší léta za sebou, která jsou celkově zanedbaná a nebezpečná.

Do I. skupiny je možno zařadit kola těchto jezdců: Šimoník Dušan, Kunzová Daniela, Hrůzovi Petr a David, Šopa Rosťa, Jelínek Viktor (koloběžka), Tarantule (technicky zajímavé kolo), Boháčová Martina, Hofmanová Zinaida, Krejčí Roman.

Druhou, největší skupinu tvoří kola, která jeví známky údržby a doplnění před Ebicyklem (aby to dojelo), jen výjimečně seřízené odborným servisem. Zde zařazuji i bicykl slovutného Hejtmana a některé další: Sir, Opiová rota, Tandemisté (opravdu hrdinství), Mateno, Kleczek Pavel a všichni ostatní, kteří dojeli, zejména Paedr s Ukrajinou (s jedním převodem).

Třetí skupinu představují kola, která mají svá nejlepší léta za sebou a je to na nich vidět. Jako vážné varování všem je stroj Pavúkmistra, kde není jediná součástka v dobrém stavu a zařadit se s takovým kolem do pelotonu ebounů je velká odvaha. Na druhém místě podle mě je Nemilosrdný Samaritán Petr Lemež, kterého však omlouvá jeho stálé působení na zahraniční misi. Přesto by se měl zamyslet, neboť se říká: jaký pán, takový krám.

Největší hrdinkou je majitelka kola Eska, 30 let starého, se čtyřmi převody, Boženka Štaudová. Přesto neměla s kolem vážné potíže.

V příštím roce si povedu evidenci všech kol a jejich technického stavu.

9 - Zpráva o Ebizoně 2013 (Zeměkollár, Bludný Holanďan, Galileo GPS, pH S.J.)

Jako první poreferoval o akci Zeměkollár a konstatoval, že mise byla zdařilá. Tvořila ji z 50 procent astronomie a z 50 procent to byla turistická záležitost s poznáváním přírodních krás. Účastníci pořídili tisíce fotek, z nichž některé si jistě objeví na webu. Mateno natočil film, který bude v závěru Reje promítnut.

Bludný Holanďan vypracoval před akcí dokonalý itinerář. Měl výhodu, že na mnoha místech už byl dříve, na některých několikrát.

Hejtmanovi to připomenulo historku, kdy cestovatelé Hanzelka a Zikmund přišli po válce do továrny Tatra Kopřivnice, že chtějí jet kolem světa v osobní tatře. Takových zájemců byla spousta, ale jen oni jediní předložili podrobný plán, obdobu našeho itineráře. Hejtman konstatoval, že z astronomického hlediska Ebizona překonala očekávání. Jistě na tom měli zásluhu i dva styční důstojníci akce v USA: Arizona a Vatikán, které se podařilo též vyplenit. Všude se účastníci setkávali s nadšenci, kteří je ochotně prováděli. Zkrátka životní zážitek. Setkání s astronomií bylo opravdu nepřeberně, v okolí Flagstaffu navštívili ebizoňané Lowellovu observatoř a Námořní observatoř U.S.A celkem na 4 lokalitách; na obou observatořích měl Hejtman přednášky a všichni účastníci měli možnost vidět supermoderní zařízení, včetně těch, která nejsou veřejnosti přístupná. Podobně tomu bylo v okolí Tucsonu, kde ebizoňané postupně navštívili další špičkové observatoře na horách Lemmon, Graham, Hopkins a Kitt Peak; na Mt. Lemmon měli dokonce možnost večerního pozorování dalekohledem o průměru zrcadla 0,8 m. Další setkání s astronomií se odehrála v Meteorickém kráteru na východ od Flagstaffu a pod tribunou sportovního stadionu v Tucsonu, kde se vyrábějí obří až 8m zrcadla v rotační sklářské peci. Z letadel na cestě tam i zpět bylo vidět několik bolidů a nádherná polární záře. I když těžiště Ebizony bylo v Arizoně, navštívili ebizoňané také přírodní památky v Kalifornii, Nevadě a Utahu, mj. pouštní zoo velkých šelem: tygrů, gepardů a lvů, Údolí smrti, řadu malebných kaňonů, dávná osídlení a město duchů z časů zlaté horečky, muzeum leteckých a kosmických vraků v Tucsonu aj. Každá posádka pronajatých aut najela během třítýdenního zájezdu přes 7 tis. km. Téměř všichni účastnící pilně fotili a GPS Galileo natočil video - viz sobotní večerní program Reje.

10 - Příprava XXVIII. Ski & Teleskopy 2014 (Simulant a Simulantka)

Ačkoli nebyli Simulant ani Simulantka přítomni, budou SKI v příštím roce opět připravovat.

28. Ski & Teleskopy se uskuteční opět na stejném místě v Kychové v termínu 5. 2.-9. 2. 2014. Přihlášky přijímá Simulant, který ještě rozešle hromadný e-mail.

11 - Příprava XXXI. Ebicyklu 2014 - střední Slovensko (pH S.J., Mateno, Markytán K. a Melantrich)

Melantrich promítl přítomným navrženou trasu příštího 31. ročníku Ebicyklu 2014, který se uskuteční na Slovensku v termínu 2. 8.-10. 8. 2014.

Byl akceptován návrh Hillaryho, který dle tvaru trasy nazval ročník: Tatranské Kolaloky.

Vysvětlení k názvu: nákres trasy na mapě připomíná profil dvou nestejně velkých Rocheových laloků nulového potenciálu v soustavě oddělené těsné dvojhvězdy s poměrem hmotnosti složek q = 0,6. Podobnost s Limonádovým Joem je tedy naprosto, ale naprosto náhodná.

První a poslední nocleh budou v Liptovském Mikuláši s ubytováním ve Vojenské akademii. Trasa slibuje parádní podívanou, projíždí se pěti národními parky.

Jednotlivé etapy:

 • 1. etapa (Ne 3. 8.) Liptovský Mikuláš-Kežmarok
 • 2. etapa: (Po 4. 8.) Kežmarok-Stará Lubovňa
 • 3. etapa: (Út 5. 8.) Stará Lubovňa-Spišská Nová Ves
 • 4. etapa: (St 6. 8.) Spišská Nová Ves-Revúca
 • 5. etapa: (Čt 7. 8.) Revúca-Zvolenská Slatina
 • 6. etapa: (Pá 8. 8.) Zvolenská Slatina-Banská Bystrica
 • 7. etapa: (So 9. 8.) Banská Bystrica-Liptovský Mikuláš

Tvůrcem itineráře se stane opět Mateno Galileo GPS.

12 - Pravidlo Numerus clausus pro XXXI. ročník. Stanovení výše poplatku a storna v případě odřeknutí (pH S.J., Simulant, Mateno)

S ohledem na exponenciální nárůst účastníků Ebicyklu v posledních letech byla zavedena pro následující ročník tato regulace (Numerus clausus):

 1. Přednost mají ti ebipikli, kteří poplatek na 31. ročník zaplatí po skončení Valné hromady Simulantovi rovnou. Pokud někdo nemohl přijet na Rej, bylo možné se domluvit s některým účastníkem Reje, aby poplatek zaplatil za něho.
 2. Po skončení Reje bude platit zásada: "Kdo dřív pošle platbu, ten pojede." Jakmile počet plateb dosáhne čísla 50, budou však další platící pouze na tzv. čekačce. Platby na čekačku se však přijímají jen do konce dubna 2014.
 3. Nováčci se mohou hlásit na čekačku počínaje 1. květnem. Musí mít doporučení garanta (ebipikla), který zejména uváží, zda kromě cyklistické zdatnosti má nováček přiměřené vědomosti a zájem o astronomii. Nováčci se ocitnou na čekačce po zaplacení manipulačního poplatku 50 Kč.
 4. Pokud se někdo z první padesátky odhlásí do konce dubna 2014, bude mu zaplacená částka buď vrácena po odečtení storna 100 Kč, anebo beze storna převedena do dalšího ročníku. Na takto uvolněné místo, postoupí 51. ebipikl z čekačky
 5. Pokud se někdo odhlásí do konce června 2014, bude mu vrácena platba po odečtení storna 200 Kč a opět přijde ke slovu bod 3. pro 51. ebipikla z čekačky.
 6. Pokud nebudou uspokojeni ebipikli z čekačky, bude jim poplatek vrácen po odečtení storna 50 Kč, popř. převeden do dalšího ročníku. Nováčkům se manipulační poplatek nevrací.

V současné době je možné se hlásit pouze na čekačku. Aktuální stav přihlašování je možné sledovat na odkaze uvedeného v interní části.

Poplatky zůstávají ve výši letošních, tzn. roku 2013.

Poplatky na rok 2014

Kategorie Dospělí Mládež <18 Udržovací Storno
Ebouni 500,- CZK
20,- EUR
350,- CZK
13,- EUR
50,- CZK
2 EUR
200,- CZK
8 EUR
Nováčci 700,- CZK
28 EUR

Přečtěte si jak a komu platit.

13 - Oslavy 30. ročníku (Sir, Simulant, Melantrich, pH S.J.)

Hejtmanem bylo konstatováno, že oslavy byly důstojné a nesly se v lehce recesistickém duchu. Dokládá to i heslo na transparentu v sále.

Přípravný výbor pro průběh oslav 30. výročí Ebicyklu ve složení Sir, Simulant, Melantrich pracoval aktivně a vyvrcholení ve Sloupnici bylo skvělou tečkou za celým ročníkem. Všichni zaslouží pochvalu.

V rámci jubilea byli z moci hejtmanské jmenováni Čestní členové Ebicyklu. Toto vyznamenání obdrželi:

 • Karel Bejček - Podžito
 • Karel Hájek - Ottakar L.
 • Ilona Hájková - Ottakar K.
 • Miroslav Janata - Bludný Holanďan
 • Jiří Krejsa - Nebeský Hydromechanik
 • Daniela Kunzová - Královna
 • Daniela Setteyová
 • Zdeněk Soldát - Eddy
 • Zdeněk Štorek - Sir a Vicehejtman pre všetko
 • Katka Žilinská - Markytán K.

Hejtman předal každému z nich Phobosem zalaminovaný jmenovací dekret.

14 - Strašná píseň o Ebicyklu (Iljušin + Tandemák)

Na tento bod se většina přítomných velmi těšila. Iljušin slíbil zapět píseň jím složenou speciálně ku příležitosti oslav 30. výročí Ebicyklu. Po jeho předchozích skvělých vystoupeních to slibovalo hodnotný umělecký zážitek. Ten byl tentokrát ještě umocněn hudebním doprovodem Tandemáka Káji, který ho doprovázel na kytaru. Při pouhém čtení textu písně nevynikne nezaměnitelný přednes Iljušina a nevyzní ani nadšení, se kterým všichni přítomní zpívali pod taktovkou Iljušina refrén. To je možné si vychutnat až při zhlédnutí připojených videí, jejichž autory jsou Melantrich a Roman Krejčí.

Strašná píseň o vzniku Ebicyklu

text: Iljušin
hudba: J. Nohavica

Jednoho dne jeden český astronom
nikdo jiný nežli doktor Grygar.
Vsadil se s Akuľom Jarkom Čorbom
o nic menšího, než o facek pár.
"Já dojedu na bicyklu
z Řeže u Prahy až po Bratislavu."

Ref.:

E ebi ebicykl,
astronomů je to pikl.
E ebi ebicykl,
astronomů je to pikl.

Dojel to, vyhrál to, Čorba musel
smeknout a uznati svoji prohru
Naštěstí pro něho Grygar řekl:
"vzdávám se práva na moji výhru."
Baci baci tak nebylo,
poslouchejte, jak to pokračovalo.

Ref.:

Pak Grygar napsal do Technického magazínu
článek "Kolo se mi polámalo".
Dal pod něj monogram a co inu,
nevíme už, co ho k tomu vedlo.
Jé er gé er monogram byl,
co způsobí, to ještě netušil.

Ref.:

Potom jeden student Jarda Soumar
četl v tom Technickém magazínu.
jrgr - to musí být onen Grygar,
co otvírá okna do vesmíru.
Už má nápad, velký nápad
v létě od hvězdárny k hvězdárně šlapat.

Ref.:

Grygar měl radost a tak oslovil
několik svých známých astronomů.
Ti byli nadšení, tak se sjeli
napřesrok v létě do Karlových Varů
Říkali si, je to skvělý:
dojedem na kole až do Veselí.

Ref.:

Kdyby Grygarovi někdo řekl,
že se to udrží přes třicet let.
jistě by mu Dřímal odpověděl
no ty si se ale náramně splet.
Jezdíme to už třicet let
a hejtman je šťastný, že se tak splet.

Ref.:

 

Následoval bouřlivý aplaus a několikaminutový potlesk.

15 - [H]různé

[A] Hejtman upozornil, že dále je na programu opravdu něco hrozného. A bylo! Jednalo se o depasování jednoho člena, tj. exkomunikování z Ebicyklu. Tento účastník dostal před dvěma roky za svoje prohřešky na Tahicyklu žlutou kartu a za svoje chování na letošní Ebizoně to byla již karta červená. Jedná se o Ľuboslava Dobrovodu - Hudsona. Pasíř Melantrich provedl v nepřítomnosti Hudsona jeho odpasování obráceným koncem palcátu a zbavil ho členství slovy: "Byl's ebicyklistou."

[B] Následovalo něco veselejšího. Do bodu [H]různé přispěl stylově Petr Hrůza - Phobos. Představil závěr diskuze o Třetím dodatku Ebicyklu:

Osobně se přikláním k minimalistické variantě navržené tvou osobností a to bez vztahu k tomu, že mne navrhuješ do komise. Problém je totiž už ve slově Krach, ono to není tak jasné jako Třesk a vzhledem k celosvětové ekonomické situaci by se taky mohlo stát, že by se poslední Ebicykl nejel už poměrně brzy. Zejména pak sociálnědemokratická asociace s gulášem mi v tomto kontextu přijde nebezpečně konkrétní. Pokud s vědomím těchto asociací znovu přečtu větu POSLEDNÍ EBICYKL SE POJEDE TU ZIMU PO VELKÉM KRACHU. NEZÚČASTNÍ SE HO ŽÁDNÝ EBICYKLISTA. A BUDE GULÁŠ, i ta zima má už nežádoucí význam a celý třetí dodatek se mi tak jeví narozdíl od prvních dvou pesimisticky laděný. Škarohlídy, kteří se už teď hlásí na téma "a pršelo není optimismus" bych odkázal na rčení "prší štěstí" a pokud někdo vymyslí náznak optimismu ve spojení zima-krach-guláš, můžeme o prodloužené verzi diskutovat. POSLEDNÍ EBICYKL SE NEJEL je významově nejlepší interpretací toho, co se po skutečném kolapsu vesmíru stane, povšimni si prosím lehké bolesti za očním pozadím, když zkusíš sledovat kauzální logiku takto formulovaného třetího dodatku. A protože lehká bolest je přesně to, co v Ebicyklu hledám ve všech rovinách jeho existence, je pro mě výběr jasný.

Komise k tomuto účelu sestavená (Roman Krejčí, Melantrich, Hillary) navrhla po třech letech usilovného jednání toto znění:

"Poslední Ebicykl se nejel."

Tento brilantně stručný a výstižný dodatek byl Hejtmanem schválen a stává se tak III. Dodatkem Z.D.E.

Protože se Phobos tak znamenitě uvedl, stal se rovněž Komisařem pro dodatky Z.D.E. a komise dostala za úkol pracovat na Čtvrtém dodatku, který by měl zformulován do konce roku 2017.

[C] Sir postupně převádí své historické diapozitivy ze starších ročníků do digitální podoby a další část předvedl přítomným v sále. Sklidil za to uznání a obdiv.

[D] Vzhledem k tomu, že příští Rej bude jubilejní třicátý, dostal za úkol Effendi z Hvězdárny a planetária v HK připravit nějakou taškařici, s čímž pokýváním hlavy souhlasil.

[E] Z pléna zazněl dotaz, kde mohou být videonahrávky z dřívějších ročníků, natáčené Dušanem Krchou. Na jejich osud se dotáže Markytán K. přímo dcery Dušana Krchy - Julie.

[F] Královna Koloběžka přednesl ebireferáty svých dvou pulců Henryho (JPG) a Magdy (JPG).

16 - Hymna

Hymna nebyla na konci zazpívána, nahradil ji hromadný přípitek slavným Blatnickým Roháčem, ročník 1999, dovezeným z Blatnice pod Svatým Antonínkem Mistrem Blatnickým Jurou Cábem.

Po dobré večeři v nedaleké restauraci, za jejíž výběr a domluvu zaslouží pochvalu Podžito, následovalo promítání fotek a filmů z letošní Ebizony. Nejprve představil svoji podrobnou prezentaci snímků Bludný Holanďan a poté promítl skvělé video Mateno. Jeho film je možno zhlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=-vYEhb3b3VE

Délka je cca 55 minut a odkaz je možno šířit dál.

Rej byl zakončen v neděli dopoledne odjezdem účastníků do svých domovských dep.

Přejeme všem ebicyklistkám, ebicyklistům i jejich rodinným příslušníkům hezké vánoční svátky a v příštím roce hlavně dobré zdraví.

Zapsal: Jiří Dalimil Říha
Schválil: pH S.J. Jiří Grygar
Do elektronické podoby převedl: Hynek Melantrich Olchava


« zpět